Zadania lekarza pierwszego kontaktu

Zadania lekarza pierwszego kontaktu

Na początku lat dziewięćdziesiątych w naszym kraju dokonano wielu przemian, związanych z zmiana ustroju – również w dziedzinie opieki medycznej nastąpiły kolosalne zmiany, głównie w dziedzinie podstawowej opieki zdrowotnej. Zniesiono rejonizacje, czyli zasadę, że nasze miejsce zamieszkania automatycznie przypisało nas do danej przychodni lekarskiej, zwanej rejonowa, musieliśmy więc korzystać tylko i wyłącznie z tych lekarzy, którzy przyjmowali w danej przychodni – dotyczyło to nawet takich lekarzy specjalistów jak stomatolodzy. Przeprowadzona w tym zakresie reforma wprowadziła nowa instytucje – lekarza rodzinnego, który stał się lekarzem pierwszego kontaktu. Jednak nie było już konieczności przypisania do konkretnego lekarza terytorialnie, lekarza rodzinnego każdy może sobie wybrać zupełnie dowolnie, wystarczy wypełnić stosowną deklarację. Jest możliwość zmiany lekarza rodzinnego, bez żadnych opłat, jednak nie częściej, niż 2 razy w roku – jeśli chcemy dokonać takiej zmiany, nie musimy wypisywać się u poprzedniego lekarza, lecz zapisujemy się u nowego, a ten informuje naszego poprzedniego lekarza o tym fakcie. Lekarz rodzinny z reguły posiada uprawnienia lekarza internisty, chociaż wielu lekarzy rodzinnych posiada też specjalność lekarza pediatry lub inne, dodatkowe specjalności. Rola lekarza rodzinnego jest prowadzić leczenie, jak też kierować pacjenta do konkretnych specjalistów.