Produkcja nowoczesnych narzędzi

Produkcja nowoczesnych narzędzi

Dzisiaj coraz ważniejsze jest produkowanie nowych rozwiązań medycznych, ale przede wszystkim liczy się udostępnienie ich tym, którzy potrzebują tego najmocniej. Tymczasem nie jest szczególną tajemnicą, że najlepsze porady lekarskie i usługi medyczne adresowane są do tych, których na nie stać. Liberalne kraje mają przeważnie szpitale na wyjątkowo wysokim poziomie organizacyjnym, przepełnione nie tylko najlepszymi fachowcami, ale przede wszystkim nowoczesnym sprzętem i bardzo innowacyjnymi lekami. Niestety nie wszyscy mogą z tego sprzętu korzystać i to zdaje się być największą bolączką większości demokratycznych krajów, które przecież za cel sam w sobie stawiają sobie stworzenie równego systemu opieki zdrowotnej dla każdego obywatela. Niestety coraz częściej stwarzane są systemu, według których najzamożniejsi pacjenci płacący największe składki są traktowani zupełnie inaczej niż ci, których nie stać na wysokie miesięczne składki. W efekcie coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których bogaci pacjenci przyjmowani są poza kolejnością i mają dostęp do fachowców znacznie wyższej rangi niż ci, których pomoc otrzymują pacjenci z mniejszymi środkami finansowymi na koncie. Te nierówności z pewnością nie spełniają wymogów społecznej sprawiedliwości a z drugiej strony trudno dziwić się dyrektorom placówek medycznych, którzy starają się nie zbankrutować.