Postęp medycyny w kraju

Postęp medycyny w kraju

Nowoczesne kraje starają się dzisiaj bardzo mocno wykorzystywać cały swój potencjał do rozwoju medycyny i poprawy jakości służby zdrowotnej, albowiem długowieczność i dobra kondycja społeczeństwa przekłada się na bardzo konkretne korzyści dla całej ekonomii kraju. Z gospodarczego punktu widzenia przyrost naturalny jest kluczowy do utrzymania odpowiedniego tempa, ale także jakość pracy klasy średniej zależy w sporym stopniu właśnie od jej kondycji fizycznej oraz zdrowotnej. Robi się więc wszystko, aby w miarę możliwości zagwarantować obywatelom najlepsze możliwe świadczenia bez konieczności wyciągania od nich pieniędzy. Niestety rachunek ekonomiczny często wyraźnie wskazuje placówki, które absolutnie nie są w stanie zarobić na własne funkcjonowanie. Dochodzi jeszcze pytanie o jakość świadczeń – czy lepiej otwierać nowe szpitale i finansować je z pieniędzy państwa a od obywateli wyciągać więcej pieniędzy w ramach składek i podatków, czy może lepiej przejść na bardziej komercyjne rozwiązanie i prowadzić nowoczesne i konkurencyjne szpitale, które będą umiejętnie zarządzały pieniędzmi swoich pacjentów – klientów. Ci natomiast będą mogli przeznaczać pieniądze, które wcześniej szły na różne przymusowe składki, według własnych potrzeb i przewidywań. W ten sposób wiele krajów zbudowało skutecznie swoją przewagę na gruncie medycyny.