Porada lekarska sklasyfikowana

Porada lekarska sklasyfikowana

Medycyna jest nauką ścisłą, a przynajmniej dążącą do ścisłości i precyzji we wszystkich sferach, w których jest to możliwe. Nic tak nie pomaga uporządkować rzeczywistości, jak klasyfikacje i podziały. W medycynie klasyfikacje wszelkiego rodzaju chorób, grup objawów i pojedynczych symptomów są niezbędnym narzędziem pracy lekarza, więc powinien on być z nimi zaznajomiony. Na świecie obowiązuje kilka systemów klasyfikacji chorób, a także procedur medycznych. Zapisanie choroby w postaci kodu składającego się z ciągu literek i cyfr jest informacją jednoznaczną, którą może odczytać lekarz z drugiego krańca świata, nie wnikając w to, jak nazywa się choroba w egzotycznym języku używanym przez jego kolegów. Kod określa ją w sposób konkretny i czytelny. Podobnie jest z wszelkimi działaniami podejmowanymi wobec zgłaszającego się do gabinetu pacjenta, określanymi w specjalistycznym nazewnictwie jako procedury medyczne. Należą do nich nawet najbardziej podstawowe porady lekarskie związane z ogólną oceną stanu zdrowia pacjenta, obejmujące zebranie informacji podczas wywiadu lekarskiego i konsultację. Są nimi także wyspecjalizowane metody diagnostyczne i lecznicze. Każda ma swój kod, jest uwzględniona w specjalnym wykazie i trzeba ją wpisać do historii choroby, aby było wiadomo, jakim zabiegom poddano pacjenta.