Porada lekarska a kwestia ubezpieczenia

Porada lekarska a kwestia ubezpieczenia

Każdy z nas, kto jest zatrudniony na umowę o prace, posiada ubezpieczenie, a więc pracodawca odprowadza składki zdrowotne za nas do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczone są ponadto dzieci do 18 roku życia lub starsi, jeżeli się uczą lub studiują, pod warunkiem, że nie ukończyły 26 roku życia. Również osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędach pracy, posiadają ubezpieczenie zdrowotne. Jeszcze do niedawna udając się do lekarza trzeba było posiadać przy sobie aktualny dowód ubezpieczenia lub książeczkę ubezpieczeniową, jednak od dnia 1 stycznia 2013 roku nastąpiła w tej kwestii zmiana. Udając się wiec obecnie do jakiegokolwiek lekarza musimy posiadać przy sobie dokument ze zjecie, najlepiej dowód osobisty w przypadku osoby dorosłej oraz numer PESEL. Pracownik rejestracji medycznej sprawdza w specjalnym systemie elektronicznym, nazwanym e-WUŚ, czy posiadamy aktualne ubezpieczenie zdrowotne uprawniające nas do bezpłatnych świadczeń medycznych na terenie naszego kraju, sprawdzenie następuje po wpisaniu numeru PESEL w systemie. Jeśli okaże się jednak, że system nie wykazuje, iż jesteśmy ubezpieczeni zdarzają się takie sytuacje), a jesteśmy przekonani, ze posiadamy ubezpieczenie zdrowotne, wypełniamy specjalne oświadczenie i lekarz powinien nas normalnie przyjąć. Następnie kwestia naszego ubezpieczenia jest sprawdzana w Narodowym Funduszu Zdrowia, w najbliższym terytorialnie oddziale.