Porada i komfort

Porada i komfort

Człowiek jest istotą skomplikowaną. Nie dość że jego ciało jest niezwykle złożonym mechanizmem, to również konstrukcja psychiczna daleko odbiega od prostoty. Dlatego też w procesie leczenia, szczególnie ciężkich schorzeń, bardzo istotną rolę odgrywa psychiczna kondycja chorego, jego nastawienie do procedury leczenia, spokój, chęć życia, a również zaufanie do swojego lekarza. Choroba nie jest sytuacją komfortową, wręcz przeciwnie, oprócz fizycznych dolegliwości budzi lęk i frustrację. Zadaniem lekarza jest zapewnić pacjentowi możliwie najlepsze warunki do walki z chorobą i nie wystarczy do tego wiedza czysto medyczna, lecz elementarna umiejętność odczuwania empatii. Nikt nie wymaga od lekarza podczas wizyty przytulania i użalania się nad pacjentem, natomiast spokojna, rzeczowa rozmowa powinna być standardem. Wypisanie recept i sposobu dawkowania leków, to stanowczo za mało jak na poradę lekarską. Pacjent ma prawo wiedzieć dokładnie co mu dolega, a w przypadku dzieci prawo takie posiadają ich opiekunowie. Porada powinna dotyczyć zaleceń co do trybu życia i czynników przyspieszających wyzdrowienie oraz zaleceń profilaktycznych. Nie da się tego oczywiście idealnie zrobić, jeśli na pacjenta lekarz ma przeciętnie dziesięć minut, ale i w tym czasie można z pacjentem rozmawiać oraz w miarę możliwości go wysłuchać.