Nowa jakość opieki

Nowa jakość opieki

Nowoczesne kraje wyjątkowo wiele inwestują w postęp technologiczny i starają się przekładać go na sukces interdyscyplinarny. Jeśli ma się wiele nowoczesnych firm informatycznych zdolnych do projektowania i produkowania wyjątkowych systemów komputerowych, warto wykorzystać to nie tylko w segmencie IT, ale również w medycynie czy chociażby motoryzacji. Dzisiaj przykładów skutecznego wykorzystywania technologii w stawianiu diagnozy medycznej czy prowadzenia pierwszej porady lekarskiej nie sposób nie zauważyć już podczas pierwszej wizyty u lekarza. Samo podanie swojego numeru identyfikacyjnego w jakimkolwiek miejscu pozwala na natychmiastowe zweryfikowanie historii leczenia pacjenta, przepisanych mu leków. Diagnostyka w medycynie przeżyła chyba jednak największy rozkwit i dzisiaj z powodzeniem wykorzystuje się komputery skanujące cały ludzki organizm do natychmiastowego wykrywania najróżniejszych nieprawidłowości. Nikt nie wątpi w to, że dzisiaj to pieniądze umożliwiają skuteczne i szybkie leczenie i ta sama choroba u osoby bezrobotnej czy bezdomnej może zakończyć się szybkim zgonem, podczas gdy ubezpieczony pracujący człowiek poradzi sobie z nią po kilkugodzinnej hospitalizacji. Wszystko to sprawia, że współczesna medycyna chociaż ma wielkie możliwości, wymaga też gruntownej rekonstrukcji.