chirurgiczne usuwanie zębów ósemek

Badania profilaktyczne, a osoby z grupy ryzyka

Badania profilaktyczne, a osoby z grupy ryzyka

Rozmaite kampanie prowadzone przez środki masowego przekazu, jak też akcje samej służby zdrowia czy rodzinne tragedie sprawiają, że coraz większa grupa osób jest świadoma tego, jak istotne jest systematyczne wykonywanie badań profilaktycznych. Każdy człowiek bez względu na swój stan zdrowia